Aype Petilen F2-12

Aype Petilen F2-12

Ürün Teknik Özellikleri

PETİLEN F2-12

Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE)

UR.12-BF-U1231 Rev. Tarihi: Mart 2016

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

PK. 12 / 35800 Aliağa -İzmir/TÜRKİYE

Tel: +90 232 616 12 40 Fax: +90 232 616 12 48

Web adresi: www.petkim.com.tr

Sayfa 1/2

Açıklama

PETİLEN F2-12 yüksek basınç otoklav prosesiyle üretilen, genel amaçlı ambalaj üretimine yönelik şişirme

film imalatında kullanılan alçak yoğunluklu polietilen türüdür.

Uygulama

Film imalatı: gıda ambalaj filmi, çok katlı lamine film, balonlu film, file torba

Düz plaka imalatı: levha köpük

Katkılar

PETİLEN F2-12 türü antiblok ve kaydırıcı katkılar içermektedir.

Gıda ile Temasa Uygunluk

Bu ürünün formülasyonu ve üretimi Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler

Tebliği’ne uygundur.

Özellikler Tipik değer (*) Birim Test Metodu

Reçine Özellikleri

Erime Akış Hızı (190°C/2.16 kg) 2,5 g/10 min ASTM D1238

Yoğunluk, 23°C 0.920 g/cm³ ASTM D1505

Ergime Noktası (DSC) 110 °C ASTM D3418

Film Özellikleri (**)

Akmada Gerilme Dayanımı, MY 11 MPa ASTM D882

Akmada Gerilme Dayanımı, DY 10 MPa ASTM D882

Kopmada Gerilme Dayanımı, MY 23 MPa ASTM D882

Kopmada Gerilme Dayanımı, DY 17 MPa ASTM D882

Kopmada Uzama, MY >200 % ASTM D882

Kopmada Uzama, DY >500 % ASTM D882

Yırtılma Dayanımı, MY 330 cN ASTM D1922

Yırtılma Dayanımı, DY 240 cN ASTM D1922

Optik Özellikler

Pusluluk 6,3 % ASTM D1003

Parlaklık, 45° 77

GU ASTM D2457

Termal Özellikler

Vicat Yumuşama Noktası, 10 N 92 °C ASTM D1525

(*) Tipik değerler sadece bilgi amaçlı verilmiştir, şartname çalışmalarında kullanılmamalıdır.

(**) Film özellikleri 35 μm kalınlıktaki filmlerde ölçülmüştür. Film üretim koşulları: Şişirme oranı (BUR) 2.5:1, eriyik sıcaklığı ̴170°C.

MY: Makine Yönü, DY: Dik Yön.

Ürün Teknik Özellikleri

PETİLEN F2-12

Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE)

UR.12-BF-U1231 Rev. Tarihi: Mart 2016

Sayfa 2/2

Tavsiye Edilen İşleme Koşulları

Film ekstrüzyonu uygulamaları için;

Tipik bölge sıcaklıkları: 140 – 175°C

Tipik eriyik sıcaklığı: 160 – 175°C

Tipik şişirme oranı (BUR): 2,1 – 3,1

Farklı ektrüzyonlarda, ekstruder dizaynına göre işleme koşulları optimize edilmelidir.

Sağlık, Güvenlik ve Gıda Temas Yönetmelikleri

PETİLEN F2-12 ürününe ait detaylı bilgiler, ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formları ve Gıda Temas

Deklarasyonlarında verilmektedir. Ürüne ait gıda ile temas eden malzeme uygunluğu (EU, FDA, vs.) ve diğer

mevzuatlara uygunluk belgeleri, Satış Temsilcisi aracılığı ile talep edilebilir.

Depolama

Ürünün güneş ışığı görmeyen, kuru bir alanda, 50°C’nin altındaki sıcaklıklarda depolanması gerekmektedir.

Uygunsuz koşullar altında depolamak üründe renk değişikliğine ve fiziksel özelliklerin bozulmasına neden

olabilir. Polimer ürünleri zamanla bozulma riskiyle karşı karşıyadır. Bu sebeple ürün kalitesinin muhafaza

edilmesi için, ürünün teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde işlenmesi tavsiye edilmektedir.

Bertaraf ve Geri Dönüşüm

Bu ürün tehlikeli ya da toksik değildir. Geri dönüşümü sağlanabilir. Mümkün değilse insinerasyon ile

bertaraf edilebilir.

Medikal Uygulamalara Uygunluk

PETKİM ürünlerinin ilaç/medikal uygulamalarına uygunluğu test edilmemektedir. PETKİM ürünlerinin bu

amaç için uygunluklarını tespit etmek, nihai üreticilerin kendi sorumluluğundadır.

Yasal Uyarı

© 2016 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Kullanıcı, telif hakkıyla korunan bu dokümanı, doküman başlıkları, altbilgileri, yasal uyarıları ve diğer

bütün bilgilerinin tam olması ve üzerinde değişiklik yapmaması kaydıyla çoğaltabilir, dağıtabilir veya bir başkasına iletebil ir. Bu dokümanı bir web

sayfasında yayınlamak kesinlikle yasaktır. PETKİM tipik değerlerin garantisini vermez. Bu dokümandaki bilgi, farklı malzemelerle karışmamış halde,

sadece adı verilen ürünle ilgilidir. Bu katalog, hazırlandığı tarihte güvenilir olduğuna inanılan verilere dayanılarak hazırlanmıştır. PETKİM, istediği

zaman kullanıcıları uyarmaksızın bu dokümandaki verileri güncelleyebilir, dokümana yeni bilgi ekleyebilir ya da dokümandan bilgi çıkarabilir.

PETKİM, hiç bir şekilde açıkça ya da ima ile ürünün pazarlanabilirliğini, özel amaçlı kullanımını, uygunluğunu, doğruluğunu, güvenilirliğini veya bahsi

geçen bu bilginin ya da ürünlerin bütünlüğünü garanti etmez. Kullanıcı, her hangi bir ürünün kullanımı ya da ilgi alanındaki her hangi bir prosese

yönelik kararından tamamıyla kendisi sorumludur. PETKİM, bu belgedeki bilgilere dayanarak ya da bu bilgilere güvenerek ortaya çıkacak ya da buna

bağlı olacak hiç bir kaybı, zararı, dolaylı ya da doğrudan maruz kalınan yaralanmalardan dolayı hiç bir sorumluluğu kabul etmeyeceğini açıkça beyan

eder. Bu sayfada bahsi geçen kullanım alanları sadece tavsiye mahiyetindedir. PETKİM, ürünlerinin her hangi bir alanda kullanılması sonucu ortaya

çıkacak hiçbir zarar ve kayıptan sorumlu tutulamaz.