AYPE Petilen G03-5

Açıklama

PETİLEN G03-5 yüksek basınç otoklav prosesi ile geniş molekül ağırlığı dağılımında üretilmiş, düşük erime akış hızına sahip alçak yoğunluklu polietilen türüdür. Genel kullanıma uygun olarak imal edilen PETİLEN G03-5 ürünü, hiçbir katkı maddesi içermemektedir.

Uygulama

Şişirme film ekstrüzyonu: shrink film, seralık, brandalık film, ağır hizmet torbası Şişirme ile kalıplama: muhtelif bidon ve taşıma kapları

Boru ekstrüzyonu: muhtelif borular

Gıda ile Temasa Uygunluk

Bu ürünün formülasyonu ve üretimi Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’ne uygundur.

     Özellikler

Reçine Özellikleri

Erime Akış Hızı (190°C/2.16 kg) Yoğunluk, 23°C

Ergime Noktası (DSC)

Film Özellikleri (**)

Akmada Gerilme Dayanımı, MY Akmada Gerilme Dayanımı, DY Kopmada Gerilme Dayanımı, MY Kopmada Gerilme Dayanımı, DY Kopmada Uzama, MY

Kopmada Uzama, DY Yırtılma Dayanımı, MY Yırtılma Dayanımı, DY

Optik Özellikler

Tipik değer (*)

0.30 0.920 110

12 11 26 23 >250 >500 240 260

Birim

g/10 min g/cm3 °C

MPa MPa MPa MPa %

% cN cN

Test Metodu

ASTM D1238 ASTM D1505 ASTM D3418

ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882

ASTM D1922 ASTM D1922

ASTM D1003 ASTM D2457

ASTM D1525

                              Pusluluk

Parlaklık,45° 58 GU

Termal Özellikler

Vicat Yumuşama Noktası, 10 N 98 °C

9.3

%

             (*) Tipik değerler sadece bilgi amaçlı verilmiştir, şartname çalışmalarında kullanılmamalıdır.

(**) Film özellikleri 50 μm kalınlıktaki filmlerde ölçülmüştür. Film üretim koşulları: Şişirme oranı (BUR) 3:1, eriyik sıcaklığı ̴205°C. MY: Makine Yönü, DY: Dik Yön.

UR.12-BF-U1213 Rev. Tarihi:Mart2016

     PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

PK. 12 / 35800 Aliağa-İzmir/TÜRKİYE

Tel: +90 232 616 12 40 Fax: +90 232 616 12 48 Web adresi:www.petkim.com.tr

        Sayfa 1/2

       Ürün Teknik Özellikleri

PETİLEN G03-5

Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE)

  Tavsiye Edilen İşleme Koşulları

Film ekstrüzyonu uygulamaları için;

Tipik bölge sıcaklıkları: 160 – 220°C

Tipik eriyik sıcaklığı: 190 – 210°C

Tipik şişirme oranı (BUR): 2:1 – 3:1

Farklı ektrüzyonlarda, ekstruder dizaynına göre işleme koşulları optimize edilmelidir.

Sağlık, Güvenlik ve Gıda Temas Yönetmelikleri

PETİLEN G03-5 ürününe ait detaylı bilgiler, ürüne ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formları ve Gıda Temas Deklarasyonlarında verilmektedir. Ürüne ait gıda ile temas eden malzeme uygunluğu (EU, FDA, vs.) ve diğer mevzuatlara uygunluk belgeleri, Satış Temsilcisi aracılığı ile talep edilebilir.

Depolama

Ürünün güneş ışığı görmeyen, kuru bir alanda, 50°C’nin altındaki sıcaklıklarda depolanması gerekmektedir. Uygunsuz koşullar altında depolamak üründe renk değişikliğine ve fiziksel özelliklerin bozulmasına neden olabilir. Polimer ürünleri zamanla bozulma riskiyle karşı karşıyadır. Bu sebeple ürün kalitesinin muhafaza edilmesi için, ürünün teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde işlenmesi tavsiye edilmektedir.

Bertaraf ve Geri Dönüşüm

Bu ürün tehlikeli ya da toksik değildir. Geri dönüşümü sağlanabilir. Mümkün değilse insinerasyon ile bertaraf edilebilir.

Medikal Uygulamalara Uygunluk

PETKİM ürünlerinin ilaç/medikal uygulamalarına uygunluğu test edilmemektedir. PETKİM ürünlerinin bu amaç için uygunluklarını tespit etmek, nihai üreticilerin kendi sorumluluğundadır.

Yasal Uyarı

©️ 2016 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Kullanıcı, telif hakkıyla korunan bu dokümanı, doküman başlıkları, altbilgileri, yasal uyarıları ve diğer bütün bilgilerinin tam olması ve üzerinde değişiklik yapmaması kaydıyla çoğaltabilir, dağıtabilir veya bir başkasına iletebilir. Bu dokü manı bir web sayfasında yayınlamak kesinlikle yasaktır. PETKİM tipik değerlerin garantisini vermez. Bu dokümandaki bilgi, farklı malzemelerle karışmamış halde, sadece adı verilen ürünle ilgilidir. Bu katalog, hazırlandığı tarihte güvenilir olduğuna inanılan verilere dayanılarak hazırl anmıştır. PETKİM, istediği zaman kullanıcılarıuyarmaksızınbu dokümandaki verileri güncelleyebilir, dokümana yeni bilgi ekleyebilir ya da dokümandan bilgi çıkarabilir. PETKİM, hiç bir şekilde açıkça ya da ima ile ürünün pazarlanabilirliğini, özel amaçlı kullanımını, uygunluğunu, doğruluğunu, güvenilirliğini veya bahsi geçen bu bilginin ya da ürünlerin bütünlüğünü garanti etmez. Kullanıcı, her hangi bir ürünün kullanımı ya da ilgi alanındaki her hangi bir prosese yönelik kararından tamamıyla kendisi sorumludur. PETKİM, bu belgedeki bilgilere dayanarak ya da bu bilgilere güvenerek ortaya çıkacak ya da buna bağlı olacak hiç bir kaybı, zararı, dolaylı ya da doğrudan maruz kalınan yaralanmalardan dolayı hiç bir sorumluluğu kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder. Bu sayfada bahsi geçen kullanım alanları sadece tavsiye mahiyetindedir. PETKİM, ürünlerinin her hangi b ir alanda kullanılması sonucu ortaya çıkacak hiçbir zarar ve kayıptan sorumlu tutulamaz.

UR.12-BF-U1213 Rev. Tarihi:Mart2016

     PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

PK. 12 / 35800 Aliağa-İzmir/TÜRKİYE

Tel: +90 232 616 12 40 Fax: +90 232 616 12 48 Web adresi:www.petkim.com.tr

        Sayfa 2/2

       Ürün Teknik Özellikleri

PETİLEN G03-5

Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE)